Benoguitar

Info Mokytojams

Beno gitaros kursai suaugusiems

Susitikimų planas

1 susitikimas

Klausimas KODĖL žmogus pasirinko Beno gitaros kursus?Juk yra internetas, muzikos mokyklos, individualus mokytojai, būreliai, knygos. Dažniausias atsakymas – norėčiau, bet nelabai tikiu, kad tai įmanoma. Jei šioje srityje pilnai pasitikėtųsavimi,tai jau savarankiškai būtų pramokęs groti gitara ir, tikriausiai, dar pauglystėje.

Todėl pirmoji tema – Vertė.

Kiekvienas norintis groti, tikrai gali.Jame yra dovanos, kurias turime padėti atskleisti.Tai mokinio vertė.Pamokos metus jis turi REALIAIišmokti pagroti dainą ir melodiją.Kaip realiai to pasiekti, kokios melodijos, dainos,visą kitą reikalingą informacijągausite, jei pasirinksite būti Beno gitaros kursųvedančiuoju mokytoju – moderatoriumi.

2 susitikimas

Antrame užsiėmime pirmines euforijos, kad galiu groti, jau gerokai sumažėję: laiko pagroti, suprato, ne taip paprasta surasti, kažką pasimokiau, kažko nelabai, kakas pavyko geriau, kažkas visai nesigavo…

Antroji tema – Naikiname Baimes.

Klysti yra žmogiška.Muzikoje klaida nera tokia skaudi, kaip pvz.medicinoje. Juk mes visi skirtingi.Mes visi kelyje ir kiekvienas turime savo tempą. Ieškome stipriųjų besimokančio pusių ir čia mums padeda grupė, nes pamato, kad ir kitiems ne viskas gaunasi. Vadinasi ne aš vienas toks truputįpažadukas, truputį nevykėlis.Bendrai kuriam ir grojam dainą.Čia kiekvienas suranda savo terpę – kas grodamas solo, kas kurdamas žodžius, kas grodami akordais (pilnais ar grynais) skirtingais ritmais.

Kelti besimokancio savivertei  užduodam klausimą,į kurį kiekvienas turi atsakyti,pasidalindamas grupėje.

Kaip pasiekti,  kad baimės sumažėtų ar visai išnyktų, kokie siūlomi kūriniai, pratimai, kokią pagalbinę teorinę informaciją pateikti, sužinosite,jei pasirinksite būti Beno gitaros kursų vedančiuoju mokytoju – moderatoriumi.

 

3 susitikimas

Trečiame užsiėmime ateina supratimas kas kaip yra.  Kad be pastovaus darbo,stebuklingai kažkaip čia nesigaus.Atsiranda  neskanus rutinos pojūtis.

Trečioji tema – Tikėjimas.

Stiprinti mokinio tikėjimą savimi.Pasižiūrim kur jis buvo tik prieš 2 savaites ir kur yra dabar.Kokį kelią jau nuėjo.Jis GALI groti, tik kol kas LĖTAI. Taigi sudeginam jo mintį“man nesigaus”. Nes jis JAU groja.Taip, kol kas lėtai. Bet juk sunkiausia pajudeti iš vietos.

Asmeninis klausimas kiekvienam, kad grupės ryšys stipretų. Jei aš esu gero kolektyvo dalis, mano tikėjimas savimi išauga.

Kokie siūlomi kūriniai, pratimai, kokią pagalbinę teorinę informaciją pateikti, sužinosite, jei pasirinksite būti Beno gitaros kursų vedančiuoju mokytoju – moderatoriumi.

 

4 susitikimas

Ketvirtame užsiėmime jau atsiskleidžia kiekvieno besimokančio individualumas. Matom jo stipriąsias puses ir tas, kurios reikalauja daugiau įdirbio.

Ketvirtoji tema – Vertybės.

Grojančiojo gitara vertybė – jo einamas kelias ir repertuaras. Užduotis susidėlioti savo asmeninį repertuarą, kurį noriu turėti iki kursų pabaigos. Gali rinktis iki pačių sudėtingiausių profesionalių kūrinių – visiška laisvė. Bet vertybė – LAIKAS. Tai matuojame ir įvardiname bent apytiksliai: kiek jam reikės valandų išmokti tai, ką jis nori išmokti groti. Klausimas: ar pasiruošęs atiduoti tiek savo gyvenimo valandų, kad sugroti norimą kūrinį.

Specialus asmeninis klausimas kiekvienam, verčiantis pamąstyti  – susigaudyti savo vertybėse.

Kokie siūlomi kūriniai, pratimai, kokią pagalbinę teorinę informaciją pateikti, sužinosite, jei pasirinksite būti Beno gitaros kursų vedančiuoju mokytoju – moderatoriumi.

 

5 susitikimas

Kuomet jau paragauta, kas per skonis besimokant groti gitara, iškyla klausimas: ar man to tikrai reikia? Stiprindami besimokančiojo motyvaciją, padedame jam surasti atsakymą į šį klausimą.

Penktoji tema – Dovana.

Mes galime dovanoti sau ir kitiems savo grojimą: kaip asmeninę išraišką, kaip bendrystę su kitais grojančiais arba psichologinį atsipalaidavimą. Galime pasirinkti žmogų, kuriam dovanosime savo grojimą gitara kaip dovaną.

Specialus asmeninis klausimas kiekvienam, kuris verčia pamąstyti. Kas man yra dovana?

Kokie siūlomi kūriniai, pratimai, kokią pagalbinę teorinę informaciją pateikti, sužinosite, jei pasirinksite būti Beno gitaros kursų vedančiuoju mokytoju – moderatoriumi.

 

6 susitikimas

Pasiekiame tą tašką, kai kiekvienas supranta savo išskirtinumą, individualumą.

Šeštoji tema – Atsakomybė.

Besimokantieji gauna suasmenintai  tinkančias ir ugdančias užduotis – partijas. Pradedame  groti ansamblyje. Mokomės klausytis, nes muzika ausims. Taip vystoma klausa, sustiprėja motyvacija ir atsakomybė. Geriausiai tai daryti turint konkretų tikslą. Pvz. sugrotą kūrinį įrašome ir pasidaliname artimų žmonių rate ar paskelbiame youtube  ar soc. tinkluose. Sugrojame koncerte ar kokiame kitame renginyje.

Specialus asmeninis klausimas kiekvienam, kuris verčia pamąstyti – kaip jaučiuosi bendraudamas, būdamas su kitais ir kodėl.

Kokie siūlomi kūriniai, pratimai, kokią pagalbinę teorinę informaciją pateikti, sužinosite, jei pasirinksite būti Beno gitaros kursų vedančiuoju mokytoju – moderatoriumi.

 

7 susitikimas

Grodamas su visais, besimokantysis vystosi kaip asmuo ir čia svarbu jo laisvė.

Septintoji tema – Laisvė.

Tik jausdamiesi laisvi mes nejaučiame  streso. Kaip suderinti laisvę su atsakomybe. Svarbu, kad besimokantis pats pasirinktų partiją, kurią gros kartu su kitais, nenurodant jam kurią groti. Grojant dainą jis pats gali pasirinkti akordų sudėtingumo lygį ir ritmą, ar pritariančią melodiją. Kai pats renkasi, pats prisiima atsakomybę ir tai labiau motyvuoja atlikti užduotį. Taip pat kiekvienas gali siūlyti kūrinį ar dainą kurią norėtų groti. Tai, kas pasiūlyta, pritaikome bendrame užsiėmime arba duodame asmenines nuorodas (atskirai ne pamokos metu). Mokytojas gali patarti tik kompetentingai ir jautriai.

Specialus asmeninis klausimas kiekvienam, kuris verčia pamąstyti – Laisvė. Kiek ji man svarbi.

Kokie siūlomi kūriniai ir partijos  ansambliui, koks dainų atlikimas kiekvienam, siūlant pagal jo lygį ir norą,

kokią pagalbinę teorinę informaciją pateikti sužinosite, jei pasirinksite būti Beno gitaros kursų vedančiuoju mokytoju – moderatoriumi.

 

8 susitikimas

Šiame užsiėmime svarbu parodyti kur besimokantis jau yra, palyginus su tuo, kur buvo pradžioje.

Aštuntoji tema – Kelias.

Mokymasis – tai kelias, kuris turi pradžią, bet neturi pabaigos. Tas “be pabaigos” dažniai demotyvuoja besimokantį, todėl svarbu sudėlioti taškus: kas pasiekta, kokie tolimesni žingsniai. Tai kaip poilsio aikštelė piligrimui. Todėl vertė – ne pats konkretus tikslas, bet procesas, kelias. O Kelią nueis Einantysis. Susitikimai kursuose parodo kelio vertę – išėję jaučiamės pripildyti.

Specialus asmeninis klausimas kiekvienam, kuris verčia pamąstyti – mano kelias.

Kokie siūlomi pratimai, kad pasidžiaugti jau nueitu atstumu, sužinosite, jei pasirinksite būti Beno gitaros kursų vedančiuoju mokytoju – moderatoriumi.

 

9 susitikimas

Besimokantis jau turi bazines žinias ir gebėjimus, gali sugroti melodiją ar dainą. Atėjo metas parodyti kas yra už šio horizonto.

Devintoji tema – Troškimas.

Svarbu sužadinti, o ne išgąsdinti. Pademonstruoti, kaip besimokančių jau žinomi kūriniai gali skambėti, kitaip: plačiau, gražiau. Tuo pačiu parodant, kad jie jau žino sudedamąsias dalis ir tai nėra nepasiekiama. Kelių elementų sujungimas – kūryba.  Pritaikome ir sujungiame tai, ką jau mokame ir kas mums leidžia geriau išreikšti tai, ką jaučiame ir kokie esame.

Specialus asmeninis klausimas kiekvienam, kuris verčia pamąstyti – ar tikrai ir kodėl noriu groti gitara.

Kokie siūlomi pratimai, kad pasidžiaugti jau nueitu atstumu, sužinosite, jei pasirinksite būti Beno gitaros kursų vedančiuoju mokytoju – moderatoriumi.

 

10 susitikimas

Dešimtoji tema – Gyvybė.

Tai, ką jau turime, reikia prižiūrėti ir auginti. Laikas yra vertybė ir turime tuo maitinti savo svajones ir troškimus. Pasižiūrime, ką užauginome. Ar tai atitiko mūsų PRADINIUS lūkesčius. Šventiškos atmosferos sukūrimas. Diplomų įteikimas. Specialus pasiūlymas ir registracija kursų tęsimui.

Padėka.